Beboer- og pårørendemøder

Vi holder møder 4 gange om året.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Hvis du har forslag til dagsorden, skal de sendes til sekretæren senest 14 dage inden mødet. Mødeindkaldelse og dagsorden sendes ud 14. dag før mødet. 
Referat sendes ud senest 14 dage efter mødet. Referat lægges på hjemmesiden for Plejeboligområdet. Mødeindkaldelser, dagsorden og referat uddeles til beboerne, hænges op på opslagstavlen og sendes pr. mail til dem der måtte ønske det.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for forvaltningen 
1 Repræsentant for Albo´s venner
1 Personalerepræsentant

 Referater:

26. maj 2016

 

 

 23. november 2016, Mødeplan 2017, Aktivitetsoversigt