Beboere med psykisk diagnose

Beboere med psykisk diagnose - Albertslund Kommune

På 4. sal er også en gruppe, der er mere afskærmet fra de andre.

Her får beboere med psykiske diagnoser en kendt struktur på deres hverdag og der tages særlige hensyn til deres psykiske udfordringer.

Med 9 beboere og fast personale bliver der her skabt en overskuelig hverdag hvor beboerne kan udvikle sig i trygge rammer. 

Fakta om afdelingen

Som beboer har man sin faste gruppe og en fast kontaktperson, ligesom der er fast personale i hver afdeling. Kendte ansigter og fast personale er med til at sikre en god hverdag for beboerne.

Personalet består af faglært personale: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt en pædagog og en sygeplejerske. Der er faste vikarer, der som regel er faglærte.