Procedurer

Gældende procedurer

 

Adrenalin 210616.pdf
Afgørelsesbrev 200616.pdf
Afgørelsesbrev. Bilag Skablon til afgørelsesbrev. 200616.docx
Alkohol og rusmidler - Politik 150716.pdf
Ansættelse i Plejeboligområdet med nære relationer 180716.pdf
Arbejdspladsvurdering Apv 210112
Arbejdsskader 230816.pdf
Arbejdsskader Bilag 1 Blanket.docx
Bank Hjælp til at hæve kontanter 280612
Bank Hjælp til at hæve kontanter Bilag 1 Fuldmagt 280612
Beboere der går og forsvundne beboere 150616.pdf
Beboerkonference 051113
Bevilling af inkontinenshjælpemidler og ændring af eksisterende blebevilling samt bestilling 230816.pdf
Blodsukkermåling 180716.pdf
BMI Beregning 200716.pdf
Brandinstruktion - nyansatte 021015.pdf
Brandinstruktion Albo 171013
Brandinstruktion Albo Bilag Albo Omsorgscenter
Brandinstruktion Humlehusene 290816.pdf
Busserne 110417.pdf
Busserne Bilag 1 Introduktion til Bussen.pdf
Busserne, Bilag 2 Uheldsrapport.pdf
Bækkener og urinkolber - rengøring 270516.pdf
Csc Omsorg dokumentation for vikarer 171013
Dødsfald - Bilag 1 tjekliste når døden er indtrådt 270516.pdf
Dødsfald - Bilag 2 Indkaldelse til syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 3 Afkald på krav om varsling af syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 4 Praktisk vejledning til de pårørende 270516.pdf
Dødsfald - Bilag 5 Rydningserklæring 270516.pdf
Dødsfald -Tømning af bolig, opsigelse af bolig mm 270717.pdf
Ferieplanlægning 110511
Flag og flagdage 190617.pdf
Forebyggelse af brand 230816.pdf
Forflytning - Liftanvendelse 131015.pdf
Forflytning 230914 1
Forflytning Bilag 1 Funktionsbeskrivelse Forflytningsvejledere 230914
Forflytning Bilag 2 Godkendte Retningslinjer For Forflytning 230914
GPS - Bilag 1, skema til dokumentation for foretaget sporing og batteritjek 250917.docx
Gps Ansøgning Og Anvendelse Af Gps 260913
Grænseoverskridende adfærd 230816.pdf
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1 pjece.pdf
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1A indlæg til pjece.pdf
Grænseoverskridende Adfærd Bilag 2 Skema Til Intern Registrering
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler 230517.pdf
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler, bilag 1, ark 1 + 2, 230517.xls
Intra muskulær injektion 180716.pdf
Introduktion af nye medarbejdere 220317.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 1 Introduktionsplan for nyt personale.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 2 Introduktionsplan for afløsere.pdf
Kompressions Bandage 230914
Kontakt Med Bla Praktiserende Læge Sundhedspersonale Og Geo Team 230315
Kontaktperson Funktionsbeskrivelse 100111
Livsforlængende behandling fravalg 270417.pdf
Magtanvendelse
Magtanvendelse Ansøgningsskema 1 servicelov § 125-128.pdf
Magtanvendelse Ansøgningsskema 2 servicelov § 129.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 1.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 2.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 3.pdf
Magtanvendelse Registreringsskema opsamling februar 2017.pdf
Nøglekort til Albertshøj (ansatte og beboere)190617.pdf
Nøgler Albo 250413
Nøgler Humlehusene 181213
Nøgler Humlehusene Bilag Blaketter Til Nøgleudlevering 2
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier - regnskabsark Bilag 1.pdf
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier 050517.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver 280217.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver Bilag Kompetence oplæringsskema 280217.pdf
Pause- og rygepolitik 220317.pdf
Pause- og rygepolitik Bilag 1 Her må du ryge på Albertshøj.pdf
Pause- og rygepolitik. Bilag 2. Her må der ryges på de fælles arelaer i Humlehusene 1 og 7.pdf
Rengøring af it-udstyr 270516.pdf
Rubens ballon 270217.pdf
Seksualitet 180716.pdf
Sonde - PEG pleje og ernæringsindgift i Percutan endoskopisk gastronomi 180716.pdf
Sonde - Pleje, anlæggelse og ernæring ved Mic-key sonde 180716.pdf
Sonde - pleje, ernæringsindgift og anlæggelse af nasal sonde 180716.pdf
Sonde Ernæringspumpe 260913
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 1 Ballon 260913
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 1 Ballon 260913 1
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 3 Udvendig Slange 260913
Special dyne 180716.pdf
Spilerdug og bestilling af spilerdug 270516.pdf
Subcutan kanyle, anlæggelse og anvendelse 180716.pdf
Subkutan injektionsgivning 180716.pdf
Sugning i øvre luftveje. 230816
sygeplejedepot 041116.pdf
Sygeplejefaglige optegnelser og journaler 200716 NB ligger både her og i medicinprocedure (6425.pdf
Sygeplejefaglige optegnelser og journaler Bilag Tjekliste 200716 NB ligge både her og i medic.pdf
Sygeraskmeldinger 030516.pdf
Sygeraskmeldinger Bilag Retningslinjer sosu-elever 270516.pdf
Tilkald Af Håndværkere Og Elevatorstop Albo 230610
Tilkald Af Håndværkere Og Elevatorstop Albo Bilag Vejledning Til Vagten 230610 1
Tilsyn af beboere ved vagtskifte 180716.pdf
Tjenesteopgørelser 220212
Transport Og Befordringsgodtgørelse 07012013
Tøj 230317.pdf
Uniformsetikette 220317.pdf
Vagtplanlægning, inklusiv sommerferie, Fo, helligdage 041116.pdf
Vejledning om udfærdigelse af instrukserprocedurer 270217.pdf