Den politiske beslutning

Her finder du indstillinger og beslutninger om det nye plejehjem og sundhedshus.

Den politiske beslutning - Albertslund Kommune

Fra møde i velfærdsudvalget 20. november 2014 (punkt 5) og møde i økonimiudvalget 2. december 2014 (punkt 07)

Indstilling:
at beboere fra Albo Omsorgscenter overflyttes til det nye plejecenter med start januar 2016. at Albo Omsorgscenter ophører med at fungere som omsorgscenter fra ultimo januar 2016 og at Velfærdsudvalget orienteres om overflytningsprocessen, herunder hensyntagen til beboere, som er sårbare ved flytning samt dialogen med pårørende. Indstillingen blev tiltrådt i begge udvalgt.

Til videre udvalgsbehandling var der i velfærdsudvalget ønske om et uddybende notat, som belyser:
Hvad det vil koste at omdanne Albo til fuldstændigt nutidig standart (Albo fastholdes som plejehjem og totalrenoveres). Muligheden for at omdanne Albo til ældreboliger efter almenboligloven.

Ad 1) Det er ikke muligt at totalrenovere Albo. Årsagen er at det ved en renovering, ikke er muligt at leve op til Almenboliglovens krav til fx størrelse og fællesarealer.

Ad 2) Det er ikke muligt at omdanne Albo til ældreboliger efter Almenboligloven, fordi der er samme krav til boligindretning som til plejeboliger om fx størrelse og fællesarealer.

Den endelige beslutning blev taget på Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2014.

Endelig beslutning om at Kanalhusets beboere overflyttes til det nye plejecenter, blev truffet på Kommunalbestyrelses møde 8. september 2015.